Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1301613 [url] => /a/thumb/10001/201910/3cb6dec3a00a864f8e0d91b11c3f1157.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570964213 [sort] => 0 [title] => 童心与艺术飞扬 纪念少先队建队70周年 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121800.html [tags] => Array ( [0] => 70 [1] => 鼓楼区 [2] => 责编 [3] => 中国少年先锋队 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 52581 [2] => 66 [3] => 50039 [4] => 130311 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1301613 [url] => /a/thumb/10001/201910/3cb6dec3a00a864f8e0d91b11c3f1157.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 121800 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 504 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 504 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 70 [1] => 鼓楼区 [2] => 责编 [3] => 中国少年先锋队 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1301607 [url] => /a/thumb/10001/201910/b35d5efe9c7f9c67a2b47855deb4e80e.jpg@w926_h521.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570964207 [sort] => 0 [title] => 第六届丝绸之路国际电影节:开幕式临近 昨晚进行首次带妆彩排 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121797.html [tags] => Array ( [0] => 节目组 [1] => 带妆 [2] => 110 [3] => 彩排 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 27290 [2] => 130497 [3] => 31297 [4] => 34828 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1301607 [url] => /a/thumb/10001/201910/b35d5efe9c7f9c67a2b47855deb4e80e.jpg@w926_h521.jpg ) ) [id] => 121797 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 639 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 639 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 节目组 [1] => 带妆 [2] => 110 [3] => 彩排 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1301610 [url] => /a/thumb/10001/201910/973bfc922bf381578d99b6ace1b6af17.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570964202 [sort] => 0 [title] => 聚焦第六届丝绸之路国际电影节:开幕期间 五一广场周边实行交通管制 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121794.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1301610 [url] => /a/thumb/10001/201910/973bfc922bf381578d99b6ace1b6af17.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 121794 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 540 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 540 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1301604 [url] => /a/thumb/10001/201910/f78b9908285aa70e482255c3f0f6b774.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570964190 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.13】《新闻110》 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121788.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1301604 [url] => /a/thumb/10001/201910/f78b9908285aa70e482255c3f0f6b774.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 121788 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298838 [url] => /a/10001/201910/40f60f8b699c8cd456463da70b567077.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570877923 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.12】《新闻110》 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121602.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298838 [url] => /a/10001/201910/40f60f8b699c8cd456463da70b567077.JPG ) ) [id] => 121602 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298853 [url] => /a/10001/201910/1980c2044c88b5dbeeb2fd733a92035a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570877916 [sort] => 0 [title] => 全面推进“四定”工作 生活垃圾分类屋不断“高大尚” [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121599.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 生活 [3] => 鼓楼区 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 9733 [4] => 66 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,1056,1065,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298853 [url] => /a/10001/201910/1980c2044c88b5dbeeb2fd733a92035a.JPG ) ) [id] => 121599 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 742 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 742 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 生活 [3] => 鼓楼区 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298844 [url] => /a/10001/201910/f86cfbb5295646f6cee362815af89d5b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570877878 [sort] => 0 [title] => 展望未来 小学生致信2035年的自己 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121596.html [tags] => Array ( [0] => 2035 [1] => 七十 [2] => 周年 [3] => 初心 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 130314 [2] => 130317 [3] => 61125 [4] => 13506 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,1305,1314,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298844 [url] => /a/10001/201910/f86cfbb5295646f6cee362815af89d5b.JPG ) ) [id] => 121596 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 3343 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 178 [digg] => 0 [all_pv] => 3343 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 2035 [1] => 七十 [2] => 周年 [3] => 初心 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298841 [url] => /a/10001/201910/1e92d07574a3859b92f1ddf1619c4db3.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570877871 [sort] => 0 [title] => 七十年筑梦新时代 红领巾展示新风采 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121593.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 晋安区 [2] => 进修学校 [3] => 责编 [4] => 中国少年先锋队 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 3300 [2] => 903 [3] => 3187 [4] => 50039 [5] => 130311 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298841 [url] => /a/10001/201910/1e92d07574a3859b92f1ddf1619c4db3.JPG ) ) [id] => 121593 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1771 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 62 [digg] => 0 [all_pv] => 1771 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 晋安区 [2] => 进修学校 [3] => 责编 [4] => 中国少年先锋队 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1298835 [url] => /a/10001/201910/5fd2775f7fcee6adff0417ec283fe9c9.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570877863 [sort] => 0 [title] => 第六届丝绸之路国际电影节:开幕式精彩纷呈 彰显福州元素 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121590.html [tags] => Array ( [0] => 开幕式 [1] => 文艺演出 [2] => 走台 [3] => 责编 [4] => 展演 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3307 [2] => 69888 [3] => 130308 [4] => 50039 [5] => 9068 ) [appid] => 1 [catids] => ,1344,1356,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1298835 [url] => /a/10001/201910/5fd2775f7fcee6adff0417ec283fe9c9.JPG ) ) [id] => 121590 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1241 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 59 [digg] => 0 [all_pv] => 1241 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 开幕式 [1] => 文艺演出 [2] => 走台 [3] => 责编 [4] => 展演 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1296603 [url] => /a/10001/201910/14eb8af31bad685deda0c8af0fae3c7b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570790431 [sort] => 0 [title] => 仓山区:40多所中小学全面开展课后延时服务 超过2万名学生报名参与 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121404.html [tags] => Array ( [0] => 课后 [1] => 仓山区 [2] => 万余人次 [3] => 24 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 23960 [2] => 1230 [3] => 109080 [4] => 51181 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1296603 [url] => /a/10001/201910/14eb8af31bad685deda0c8af0fae3c7b.png ) ) [id] => 121404 [tran_published] => 10-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 469 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 469 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 课后 [1] => 仓山区 [2] => 万余人次 [3] => 24 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1296609 [url] => /a/10001/201910/e335ec35b280bb3ff54b1de8399493a0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570790420 [sort] => 0 [title] => 橙丝带行动:分拣员李戊英:做垃圾分类的“守门员” [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121401.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 文明 [3] => 新风尚 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 30 [4] => 24434 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,25,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1296609 [url] => /a/10001/201910/e335ec35b280bb3ff54b1de8399493a0.png ) ) [id] => 121401 [tran_published] => 10-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 510 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 510 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 文明 [3] => 新风尚 [4] => 110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1296597 [url] => /a/10001/201910/87c001142a00426ae21d8d41071b4a2b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570790398 [sort] => 0 [title] => 拿下省赛第一 为福州这支女排队伍点赞 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121398.html [tags] => Array ( [0] => 女排 [1] => 中国女排 [2] => 福州 [3] => 冠军 [4] => 世界大赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 15460 [2] => 2640 [3] => 763 [4] => 22619 [5] => 130167 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1296597 [url] => /a/10001/201910/87c001142a00426ae21d8d41071b4a2b.png ) ) [id] => 121398 [tran_published] => 10-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 615 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 615 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 女排 [1] => 中国女排 [2] => 福州 [3] => 冠军 [4] => 世界大赛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1296585 [url] => /a/10001/201910/b157c7a68221c1825521ba763771709b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570790147 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.11】《新闻110》 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121392.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1296585 [url] => /a/10001/201910/b157c7a68221c1825521ba763771709b.png ) ) [id] => 121392 [tran_published] => 10-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1295268 [url] => /a/thumb/10001/201910/425e13b83983e12b18af038dc511344c.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570758515 [sort] => 0 [title] => 第六届丝绸之路国际电影节:开幕红毯仪式和晚会舞台正在加紧布展 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121257.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 开幕 [2] => 责编 [3] => 红毯 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21302 [2] => 13996 [3] => 50039 [4] => 24519 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1295268 [url] => /a/thumb/10001/201910/425e13b83983e12b18af038dc511344c.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 121257 [tran_published] => 10-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 开幕 [2] => 责编 [3] => 红毯 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1293798 [url] => /a/10001/201910/341c33e3d16d70e016fd7e9dd1a145d9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1570701821 [sort] => 0 [title] => 福州南台都市小区:老小区旧貌换新颜 居民多了幸福感 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/121185.html [tags] => Array ( [0] => 小区 [1] => 南台 [2] => 都市 [3] => 旧貌换新颜 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 844 [1] => 3300 [2] => 11101 [3] => 54558 [4] => 130053 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,25,735,747, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1293798 [url] => /a/10001/201910/341c33e3d16d70e016fd7e9dd1a145d9.png ) ) [id] => 121185 [tran_published] => 10-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 817 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 817 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 小区 [1] => 南台 [2] => 都市 [3] => 旧貌换新颜 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1