Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1649858 [url] => /a/thumb/10001/202002/62a9f3afeee0dd5addb98b1606336edb.jpg@w958_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582023585 [sort] => 0 [title] => 助力企业复工 福州华润燃气实施工业企业用气价格优惠政策 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146746.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1649858 [url] => /a/thumb/10001/202002/62a9f3afeee0dd5addb98b1606336edb.jpg@w958_h539.jpg ) ) [id] => 146746 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1649864 [url] => /a/thumb/10001/202002/f4eb71a864886608d07f87dfe0348494.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582023575 [sort] => 0 [title] => 电话连线:福建对口支援湖北宜昌第二批医疗队抵达宜昌 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146744.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1649864 [url] => /a/thumb/10001/202002/f4eb71a864886608d07f87dfe0348494.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 146744 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1649860 [url] => /a/thumb/10001/202002/b72b0c5cb368edc4ce546d315aa0f04a.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582023565 [sort] => 0 [title] => 集结号再吹响!福建对口支援湖北宜昌第二批医疗队今日出征! [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146742.html [tags] => Array ( [0] => 宜昌 [1] => 疫情 [2] => 责编 [3] => 新冠 [4] => 抗疫 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 12951 [2] => 21826 [3] => 50039 [4] => 144426 [5] => 144876 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1649860 [url] => /a/thumb/10001/202002/b72b0c5cb368edc4ce546d315aa0f04a.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 146742 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 669 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 669 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 宜昌 [1] => 疫情 [2] => 责编 [3] => 新冠 [4] => 抗疫 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1649862 [url] => /a/thumb/10001/202002/1021bcfe37d53bdf0d79c8186143a2b9.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582023552 [sort] => 0 [title] => 战“疫”护农 为党旗添辉:琅岐鸡蛋滞销愁坏养殖户 马尾市场监管部门主动牵线巧搭桥 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146740.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 难题 [2] => 责编 [3] => 新冠 [4] => 榕金 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 205 [1] => 3300 [2] => 85365 [3] => 50039 [4] => 144426 [5] => 146256 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714,753,765, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1649862 [url] => /a/thumb/10001/202002/1021bcfe37d53bdf0d79c8186143a2b9.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 146740 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 406 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 406 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 难题 [2] => 责编 [3] => 新冠 [4] => 榕金 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1649856 [url] => /a/thumb/10001/202002/e82f9ea9f45954714926f6a48328ffff.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582023524 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.18】《新闻110》 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146736.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1649856 [url] => /a/thumb/10001/202002/e82f9ea9f45954714926f6a48328ffff.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 146736 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1647972 [url] => /a/thumb/10001/202002/5ef159c671184decd25588ea466028f0.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581938440 [sort] => 0 [title] => 张付臣:抗疫一线显本色 立足岗位勇担当 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146618.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 责编 [2] => 副科长 [3] => 110 [4] => 2020 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21826 [2] => 50039 [3] => 146222 [4] => 31297 [5] => 52622 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1647972 [url] => /a/thumb/10001/202002/5ef159c671184decd25588ea466028f0.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 146618 [tran_published] => 02-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 549 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 549 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 责编 [2] => 副科长 [3] => 110 [4] => 2020 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1647970 [url] => /a/thumb/10001/202002/f6da02906bcbdfd41710b13c8c060caa.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581938431 [sort] => 0 [title] => 福到宜昌 共同战“疫”:福建援宜医疗队驻地医用通道完工! [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146616.html [tags] => Array ( [0] => 医用 [1] => 通道 [2] => 宜昌 [3] => 支援 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50679 [2] => 10096 [3] => 12951 [4] => 909 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1647970 [url] => /a/thumb/10001/202002/f6da02906bcbdfd41710b13c8c060caa.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 146616 [tran_published] => 02-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医用 [1] => 通道 [2] => 宜昌 [3] => 支援 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1647964 [url] => /a/thumb/10001/202002/486c447a31283f9e130fa682b33ece9a.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581938420 [sort] => 0 [title] => 福到宜昌 共同战“疫”:福建医疗队正式主管重症病区 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146614.html [tags] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 支援 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 新冠 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 15165 [2] => 909 [3] => 50039 [4] => 31297 [5] => 144426 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1647964 [url] => /a/thumb/10001/202002/486c447a31283f9e130fa682b33ece9a.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 146614 [tran_published] => 02-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 支援 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 新冠 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1647968 [url] => /a/thumb/10001/202002/5895a6c3dd35daad97d4260a7107e476.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581938412 [sort] => 0 [title] => 晋安区宦溪镇:防控疫情不放松 复工复产正有序 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146612.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1647968 [url] => /a/thumb/10001/202002/5895a6c3dd35daad97d4260a7107e476.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 146612 [tran_published] => 02-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 958 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 958 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1647962 [url] => /a/thumb/10001/202002/de8e997fe21188e7c245ed0c166fc222.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581938390 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.17】《新闻110》 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146608.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1647962 [url] => /a/thumb/10001/202002/de8e997fe21188e7c245ed0c166fc222.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 146608 [tran_published] => 02-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 525 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 525 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1646668 [url] => /a/thumb/10001/202002/80d1b72eaeb822ffa19f22a329328ba5.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581850487 [sort] => 0 [title] => 社区医生黄燕光:身兼数职 守护居民卫生安全 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146476.html [tags] => Array ( [0] => 社区卫生 [1] => 服务中心 [2] => 黄燕光 [3] => 五凤 [4] => 疫情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2099 [1] => 1124 [2] => 24563 [3] => 29181 [4] => 21826 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1646668 [url] => /a/thumb/10001/202002/80d1b72eaeb822ffa19f22a329328ba5.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 146476 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区卫生 [1] => 服务中心 [2] => 黄燕光 [3] => 五凤 [4] => 疫情 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1646666 [url] => /a/thumb/10001/202002/78eda2a2ff65a8da0585fbcd33ec6b8e.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581850477 [sort] => 0 [title] => 杨宇辉:马尾市场监管人自创歌曲助力抗疫 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146474.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1646666 [url] => /a/thumb/10001/202002/78eda2a2ff65a8da0585fbcd33ec6b8e.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 146474 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 598 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 598 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1646670 [url] => /a/thumb/10001/202002/e3e0f2db1d57ce9aa6915cc286db60b3.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581850468 [sort] => 0 [title] => 马尾市场监督管理局:线下抽检线上监督“双拳出击” 防疫生产两不误 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146472.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1646670 [url] => /a/thumb/10001/202002/e3e0f2db1d57ce9aa6915cc286db60b3.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 146472 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 573 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 573 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1646660 [url] => /a/thumb/10001/202002/6c30c682553cff8bcfcd00233f118c23.jpg@w960_h540.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581850455 [sort] => 0 [title] => 明日起 五城区居民可在线预约购买普惠口罩 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146470.html [tags] => Array ( [0] => 预约 [1] => 责编 [2] => 17 [3] => 摇号 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 14583 [1] => 50039 [2] => 50125 [3] => 17190 [4] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1646660 [url] => /a/thumb/10001/202002/6c30c682553cff8bcfcd00233f118c23.jpg@w960_h540.jpg ) ) [id] => 146470 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 预约 [1] => 责编 [2] => 17 [3] => 摇号 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1646662 [url] => /a/thumb/10001/202002/10d33b73d56619ac07cc8e99b36df213.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581850433 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.16】《新闻110》 [url] => http://wwwhusky.com/xw110-spdb/p/146466.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1646662 [url] => /a/thumb/10001/202002/10d33b73d56619ac07cc8e99b36df213.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 146466 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [author] => Array ( ) [source] => ) 1